Veel gestelde vragen

1. Blijft  het declaratiepatroon met zorgverzekeraars hetzelfde?

Wij streven er naar om met de grote zorgverzekeraars die in onze regio vertegenwoordigd zijn een contract af te sluiten.

2. Is het mogelijk om over tarieven te onderhandelen?

De tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld en daarover kan niet onderhandeld worden.

3. Wordt er ook garantie gegeven op behandelingen?

In principe wordt er in alle redelijkheid bekeken of het mogelijk is om een zekere garantie te bieden. Zeker behandelingen die kort tevoren hebben plaatsgevonden  en waarvan het resultaat niet volgens verwachting is zullen door ons worden vergoed.

4. Is het mogelijk om sommige behandelingen in een andere tandartspraktijk, die bijvoorbeeld goedkoper is, te laten uitvoeren?

Natuurlijk is dat mogelijk, maar dan zullen wij u adviseren om alle behandelingen in de toekomst daar te laten plaatsvinden omdat we op die wijze de regie en het overzicht van een patiënt/cliënt verliezen. Tevens zou het jammer zijn om een na vele jaren opgebouwde relatie op die wijze te verbreken.

5. Hoe gaan zorgverzekeraars om met de tarieven?

Sommige zorgverzekeraars hebben hun eigen maximale vergoedingen vastgelegd en anderen maken gebruik van een budget per jaar. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om daarin een keuze te maken.

6. Worden patiënten/cliënten van te voren ingelicht over de te verwachten kosten?

Er kan altijd een begroting worden gemaakt. Indien u een begroting wenst van de voorgenomen behandeling kunt u dit aan ons kenbaar maken.